TÁJÉKOZTATÁS

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-188881
Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. lház. f 2.
Adatkezelő e-elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelő képviselője: Monostori Tamás ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. június 04-től visszavonásig tart.

Mint a http://www.rollpack.hu/hu/ (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR Rendelet 4. cikk 1. pontja valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A ROLL-PACK Kereskedőház Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A ROLL-PACK Kereskedőház Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A ROLL-PACK Kereskedőház Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A ROLL-PACK Kereskedőház Kft. mindenkori ügyvezetője a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A ROLL-PACK Kereskedőház Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére.

3. A ROLL-PACK Kereskedőház Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések:

Az adatkezelés helye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. lház. f 2.

2800 Tatabánya, Belterület utca 7856/6/A/3.
2800 Tatabánya, Belterület utca 7856/6/A/4.
2800 Tatabánya, Belterület utca 7856/6/A/5.

3.1. Kapcsolatfelvétel a ROLL-PACK Kereskedőház Kft. -vel:

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A Társaság munkavállalóinak e-mail címe kerültek feltüntetésre a Társaság honlapjára, amely e-mail címekre történő üzenetírással van lehetőség a kapcsolatfelvételre. A honlapra történő látogatás során a látogatónak el kell fogadnia a Társaság adatvédelmi szabályzatát.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja, Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)] alapul.

adatkezelés célja: a ROLL-PACK Kereskedőház Kft-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: az GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: úgy a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú

4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések:

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (GDPR) rendelet és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Szeged, 2018. június 04.

 

Széchenyi2020Ablak